Trafikcenter > Om oss > Uppföljning och Revision

Uppföljning och Revision

Vi erbjuder kvalitetsuppföljning och utvärdering för upphandlare av transporter och trafikföretag. Vår kvalitetsuppföljning innebär att upphandlade transporter granskas utifrån lag- och författningskrav samt utifrån beställarens kravställningar i avtalet.

Ett uppföljningsarbete ger även andra fördelar som exempelvis ökad kunskap om trafiksäkerhet och miljökrav. Arbetet genomförs efter ett utarbetat system med kvalitet i fokus. Sammantaget så innebär det att vi kvalitetssäkrar dina transporter.

Mångåriga erfarenheter av kvalitetsuppföljningar av upphandlade transporter åt bl a Länstrafiken Örebro län och Länstrafiken Sörmland.

Vill du veta mer? Ring 019 57 29 10.