Trafikcenter > Trafikskolan

Trafikskola C / CE / D

Individuell körutbildning för tung lastbil C, tungt släp E och buss D.

I vår trafikskola kan du skaffa dig C körkort för lastbil (tung lastbil över 3,5 tons totalvikt) och CE-behörighet för släp. Dessutom även D körkort. Inskrivning sker genom personligt besök hos oss på Ytongbanan i Kumla, varifrån körträningen utgår.

Teoriutbildning genomförs delvis som genomgång av fordon, delvis elevens egna instudering i litteratur men också genom webbaserat program.
En bokad körlektion kan helt eller delvis ersättas av lärarledd fördjupning i litteraturen på mer utmanande avsnitt.

 

Priser

Böcker + datafrågor + genomgång av fordon                           3 300 :-

Bokpaket Köra Lastbil, Trafikens Grunder, Repetera grunderna,

Vägmärken & vägmarkeringar, Vägmärkestest med förteckning,

STR Tygkasse, Inloggning elevcentralen + genomgång av fordon

C-behörighet

Körlektion C, 60 min                                                                                                         1 400:-

Hyra fordon vid uppkörning (gäller endast vid utbildning hos Trafikcenter)                    3 300:-

CE-behörighet

Körlektion CE, 60 min                                                                                                      1 600:-

Hyra fordon vid uppkörning (gäller endast vid utbildning hos Trafikcenter)                   4 300:-

D-behörighet

Körlektion D, 60 min                                                                                                        1 400:-

Hyra fordon vid uppkörning (gäller endast vid utbildning hos Trafikcenter)                   3 300:-

Om du bokar och betalar 10 körlektioner vid ett och samma tillfälle lämnar vi 10% rabatt på på dina körlektioner.

Prisexempel                                                                                                                    med rabatt      ord pris


C-utbildning tillsammans med YKB-Grund (totalt 20 körlektioner)                                 44 910:-           49 900:-

Endast C-utbildning (totalt 20 körlektioner)                                                                    25 200:-           28 000:-

Endast C-utbildning (totalt 10 körlektioner)                                                                    12 600:-           14 000:-

CE-utbildning (totalt 20 körlektioner)                                                                              28 800:-           32 000:-

CE-utbildning (totalt 10 körlektioner)                                                                              14 400:-           16 000:-

Kostnader för prov på Trafikverket, hyra av fordon samt bokpaket tillkommer.

Kontakt: info@trafikcenter.se

Ta din körkorts behörighet hos oss. Ring oss för ett personligt upplägg. 019-57 29 10