Körkortsutbildning D

Teoriutbildning

Lärarledd introduktion där vi ser över litteratur och kapitel i samband med inskrivning. Vi går igenom bussen och bekantar oss med hur den är uppbyggd samt funktioner. Ett stort fokus på buss är ju naturligtvis passagerarsäkerhet. Utifrån dina förkunskaper, önskemål och litteraturen sätter vi tonen för utbildningen. Studierna bygger sedan på din egen instudering i den takt som passar dig. Med stöd av ett webbaserat utbildningsverktyg finns hela tiden stora möjligheter att arbeta med teorin varierat eller mer kraftsamlat i någon riktning. Följ utvecklingen i din körning i det digitala utbildningskortet och välj att plugga eller göra snabbtest på alla delar eller det som du själv väljer. En bokad körlektion kan helt eller delvis ersättas av lärarledd fördjupning i litteraturen på mer utmanande avsnitt.

Körutbildning

Du skall lära dig att köra buss under realistiska förhållanden och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska övningar. Säkerhetskontrollen ger de kunskaper en förare måste ha för att kontrollera att fordonet fungerar på ett trafiksäkert och riktigt sätt.

Utbildningen och körkortet ger dig rätt att köra buss, oavsett storlek. För att arbeta yrkesmässigt som bussförare, oavsett om det gäller linjetrafik eller turistbuss, behövs komplettering med yrkesförarkompetens (YKB) för buss.  Ibland kan även ytterligare utbildningar behövas.

Läs mer på korkortsportalen.se

Kostnad och antal lektioner varierar från person till person.

Prov hos Trafikverket:

Hos Trafikverket gör du två prov, ett teoretiskt och ett praktiskt. Först efter godkänt kunskapsprov (teori) kan man boka tid för körprov (”uppkörning”). Körprovet omfattar säkerhetskontroll och körning i och utanför tätort. Tiden är ca 75 minuter.