Trafikcenter > Utbildningar > Bil i tjänst

Bil i tjänst

Utbildningen är framtagen främst för dig som kör bil i tjänsten men även för privatpersoner som vill utvecklas till en mer trafikmedveten bilförare. Utbildningen består av en praktisk och teoretiskt del. Den praktiska delen utförs på vår stora halkkörningsbana med ytskikt i toppklass med endast vatten som tillsats, banan består utöver halkytan även av en utvecklad asfaltsslinga med S-kurva, utfarter mm.

Denna utbildningen genomförs under en halvdag men går även att lägga upp som en heldag genom att kombinera med någon av våra övriga utbildningar som t.ex. Hjärt & Lungräddning (HLR), Miljöekonomisk körning, brandövning. Eller nyttja våra konferenslokaler för en internutbildning.