Trafikcenter > Utbildningar > Eco2 Trainer

Eco2 Trainer

Visste du att du kan spara upp till 15% bränsle enbart genom att förändra ditt beteende bakom ratten? Med Eco2Trainer lär du dig att genom god framförhållning och jämnare körrytm nå din destination på samma tid men med mer bränsle kvar i tanken! Det är både ekonomiskt och snällt mot miljön.

Eco2Trainer är ett datorbaserat träningsverktyg för att öva så kallad sparsam körning. Verktyget liknar en körsimulator med ratt och pedaler placerade framför en datorskärm. Datorn innehåller en programvara som består av både teoretiska avsnitt och praktiska övningsmoment i en virtuell trafikmiljö. Utbildningsdeltagarna behöver inte ha tillgång till ett fysiskt fordon under själva träningen. Istället kan de öva hur mycket de vill på datorn i den virtuella trafikmiljön för att sedan direkt se konkreta besparingsresultat när de sätter sig i sitt eget fordon.

Vad innebär det att träna i en virtuell miljö?

  • Att träna sparsam körning i en virtuell trafikmiljö ger ett lika gott inlärningsresultat som utbildning i en verklig trafikmiljö. Målet att spara 10-15% bränsle uppnås nästan alltid i båda fallen.
  • Utbildningen är tids- och kostnadseffektiv.
  • Utbildningsdeltagarna får direkt-feedback från Eco2Trainer och märker omedelbart på vilket sätt deras beteende förändras.
  • På 2-4 timmar lär sig deltagarna att behärska sparsam körning. Övningarna är datorbaserade och helt självinstruerande, så den som vill kan öva hur mycket som helst och förfina sin teknik!
  • Deltagarna behöver inte ha tillgång till ett fysiskt fordon, all nödvändig utrustning tillhandahålls av Trafikcenter.
  • Inget bränsle förbrukas under utbildningen som ju syftar till att spara bränsle!
  • Det finns inte någon som helst risk för trafikolyckor.
  • Deltagarna kan fokusera på övningsmomenten, utan att störas av omgivande trafik.

 

Eco2Trainer ett motiverande och roligt träningsverktyg! Eftersom förutsättningarna för alla deltagare är exakt de samma så kan resultaten jämföras och deltagarna kan tävla mot varandra.

Vem bör gå en utbildning i sparsam körning?

Utbildningen riktar sig till alla förare av bil, buss eller lastbil som vill förändra sin körstil och köra mer bränslesnålt. Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna en förarutvecklingsjournal med en sammanställning över sina resultat. De erhåller också ett diplom som bevis på att de genomgått en utbildning i sparsam körning.

För mer information om hur vi kan utforma en utbildning som passar just dig och din personal, kontakta Trafikcenter idag!