Trafikcenter > Utbildningar > Fordonsprogrammet

Fordons- och transport programmet, FT

 

Trafikcenter och John Norlander gymnasiet i Kumla erbjuder dig att läsa Fordon och transportprogrammet.

Med Trafikcenters stora övningsområde kan du som elev få möjlighet att prova på aktiviteter som har anknytning till motorsport.

Fordon och transportprogrammet 

Åk 1 ger grundläggande kunskap och läses gemensamt för alla inriktningar

De inriktningar som finns är:

Transport,                                              Om du ska bli yrkesförare.

Åk 2 läser du på Trafikcenter, du börjar med körkort för personbil för att senare i tvåan börja med tunglastbil eller buss för att i åk 3 fortsätta med fördjupningar i ämnet och fordonskombinationer.

Lastbil och mobila maskiner,  För att bli mekaniker på tunga fordon. (Åk 2-3 Lärlingsförlagd) 

Personbil,                                               Om du ska bli personbilsmekaniker. (Åk 2-3 Lärlingsförlagd) 

Godshantering,                                  För att bli terminalarbetare. (Åk 2-3 Lärlingsförlagd)

Låter det spännande?

 

Mer information

Programansvarig Erik Eneman, 019-57 29 34, e-post erik(at)trafikcenter.se
Studie- och yrkesvägledare Eva Claesson, 019-58 84 69, e-post eva.claesson@kumla.se

www.jn-gymnasiet.kumla.se