Trafikcenter > Utbildningar > Motor/Röjsågsutbildning

Vi utbildar dig och dina medarbetare för att säkert kunna nyttja motorsåg och röjsåg. 

Utbildningen sker på markerna kring Trafikcenters anläggning. Utbildningen bygger på arbetsmiljöverkets nya krav för nyttjande av motorsåg yrkesmässigt. Efter genomgången kurs med godkända resultat erhålls körkort för motorsåg upp till nivå B beroende på kurslängd.

Detta är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren att kunna få medarbetarens kunskaper dokumenterade. 

Kursen läggs under normal arbetstid och är på två till tre dagar, men kan efter önskemål läggas på kvällar och helger.

Kursen börjar med en grundläggande teoridel där lagar, paragrafer, skyddsutrustning och teknik ligger på agendan. Efter genomgången teori genomför vi en praktisk del där vi övar på olika arbetstekniker vid fällning, kvistning och kapning. Avslutningsvis genomförs ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Dessa prov är obligatoriska för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, och för att erhålla motorsågs körkortet.

Vi rekommenderar att ni använder era egna maskiner och skyddsutrustning då det är ett bra tillfälle att få förtroende för er egen utrustning som ni sedan kommer att använda i arbetet.

Vi utför även validering för er som redan har erfarenhet av att arbeta med motorsåg och röjsåg.

Info och kontakt:

info(at)trafikcenter.se

019-57 29 10

Eller

Utbildningsansvarig

Henrik Loodh

019-57 29 19

henrik(at)trafikcenter.se