ADR – Farligt gods

Utbildning ADR-Förarintyg. 

Grund- och repetitionsutbildning i transport av farligt gods för yrkesförare.

Det är ett krav att förare som transporterar farligt gods skall inneha ett förarintyg. Förarintygets giltighet är 5 år och måste förnyas under det fjärde året, innan intyget går ut. Förnyelse kan göras under hela det fjärde året för att sedan gälla ytterligare 5 år tillsammans med den tid som är kvar innan intygets giltighet upphört.

Mål
Att ge deltagaren en god utbildning i vägtransport av farligt gods, för att klara MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) prov för förarintyget vilket är ett krav som ställs för att få transportera farligt gods på väg.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till blivande farligt gods chaufförer eller till de som måste förnya sitt intyg.

Instruktörer
Våra instruktörer har lång erfarenhet av ADR-utbildningar.

Utbildningsmaterial
Varje deltagare får utbildningsmaterial samt övningsmaterial under utbildningen.

Examination
Efter varje utbildningsmoment kommer deltagaren att få genomföra ett prov från MSB. Godkänt prov leder automatiskt till ett förarintyg.
När det gäller förlängning av förarintyget sker detta under förutsättning att repetitionsutbildningen genomförs innan giltighetstiden för det befintliga förarintyget har utgått.

Utbildningsintyg
Ett personligt intyg med specificerat utbildningsinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Innehåll

  • Grundutbildning och repetitionsutbildning, Styckegodstransporter enligt ADR bestämmelserna, inklusive brand.
  • Grundutbildning och repetitionsutbildning, Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) enligt ADR-bestämmelserna.

 

Utbildningarnas olika avsnitt varvas med övningsuppgifter. Praktiska övningar ingår, oömma kläder rekommenderas.

Länk till MSB

https://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildning/ADR-utbildning/

Grundutbildning:

• Grundutbildning + Klass 1 (4 dagar)
• Grundutbildning (3 dagar)
• Klass 1 (1 dag)

Repetitionsutbildningar:

• Repetition Grund + Klass 1 (3 dagar)
• Repetition Grund (2 dagar)