ADR – Farligt gods

Utbildning ADR-Förarintyg. 

Grund- och repetitionsutbildning i transport av farligt gods för chaufförer.

Det är ett krav att chaufförer som transporterar farligt gods skall inneha ett förarintyg. Förarintygets giltighet är 5 år och måste förnyas innan det går ut.

Mål
Att ge deltagaren en god utbildning i vägtransport av farligt gods, för att klara MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) prov för förarintyget vilket är ett krav som ställs för att få transportera farligt gods på väg.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till blivande farligt gods chaufförer eller till de som måste förnya sitt intyg.

Instruktörer
Våra instruktörer har lång erfarenhet av ADR-utbildningar.

Utbildningsmaterial
Varje deltagare får utbildningsmaterial samt övningsmaterial under utbildningen.

Examination
Efter varje utbildningsmoment kommer deltagaren att få genomföra ett prov från MSB. Godkänt prov leder automatiskt till ett förarintyg.
När det gäller förlängning av förarintyget sker detta under förutsättning att repetitionsutbildningen genomförs innan giltighetstiden för det befintliga förarintyget har utgått.

Utbildningsintyg
Ett personligt intyg med specificerat utbildningsinnehåll utfärdas till varje deltagare.

Innehåll

  • Grundutbildning och repetitionsutbildning, Styckegodstransporter enligt ADR bestämmelserna, inklusive brand och LABC.
  • Grundutbildning och repetitionsutbildning, Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) enligt ADR-bestämmelserna.
  • Grundutbildning och repetitionsutbildning, Tank enligt ADR-bestämmelserna.

 

Utbildningarnas olika avsnitt varvas med övningsuppgifter. Praktiska övningar ingår, oömma kläder rekommenderas.

Länk till MSB

https://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildning/ADR-utbildning/

Grundutbildning:

• Grundutbildning + Klass 1 + Tank (6 dagar)
• Grundutbildning + Tank (5 dagar)
• Grundutbildning + Klass 1 (4 dagar)
• Grundutbildning (3 dagar)
• Tanktansporter (2 dagar)
• Klass 1 (1 dag)

Repetitionsutbildningar:

• Repetition Grund + Klass 1 + Tank (3 dagar)
• Repetition Grund + Tank (2 ½ dagar)
• Repetition Grund + Klass 1 (2 dagar)
• Repetition Grund (2 dagar)