Trafikcenter > Utbildningar > Yrkesutbildningar > Bussförarutbildning

Bussförarutbildning

Bussförarutbildningen genomförs på uppdrag av Kumla Kommun. Utbildningen ger Dig mycket god förmåga att jobba som professionell Bussförare.

Utbildningen är 15 veckor och bedrivs på heltid vid Trafikcenter. Praktikperioder är inplanerade under utbildningens gång för att knyta kunskapen närmare bussbranchen och att ge en inblick i vardagen som bussförare.

Bussföraryrket är ett serviceyrke så det ligger tyngdpunkt i ämnen som exempelvis Service och Bemötande, Hjärt-Lungräddning och Brand.

Utbildningen är utformad för att på bästa sätt ge Dig som blivande bussförare rätt verktyg för att nå ut på arbetsmarknaden. Självklart ingår kursen för Yrkeskompetensbeviset för persontransporter i utbildningen.

Kontakta Vuxenutbildningen i Din hemkommun för att söka till nästa utbildningsstart.