Yrkesförberedande utbildning Väg och Anläggningsarbetare

Kursen är en förberedande yrkesutbildning som ger grundkunskaper i Väg och Anläggningsarbetare.
Utbildningstiden ligger mellan 25 till 30 veckor beroende på elevens förmåga
och 15 veckor arbetsplatsförlagd praktik ingår som Trafikcenter tillhandahåller i samarbete med branschen.

 

Kursens innehåll:

Arbetsmiljö och säkerhet
Ballastkunskap
Vatten och Avlopp
Markkännedom
Ritningsläsning
Mätteknik
Gatu och Vägbyggnad
Markarbeten

Övriga utbildningar i kursen:

HLR
Arbete på väg-grund
ADR 1.3
Förarbevis Terränghjuling

Intyg efter genomgången kurs:
Yrkesförberedande utbildning Väg och Anläggningsarbetare
HLR
Arbete på väg –grund
ADR 1.3
Branschens brev från praktikplatsen