Trafikcenter > Utbildningar > Yrkesutbildningar > Truckförarutbildning

Boka din plats här!

Truckförarutbildning enligt TLP10* TYA

Varje utbildningstillfälle pågår minst fyra dagar och ger deltagaren möjlighet att ta utbildningsbevis på A1-A4 och B1-B3. Om målsättningarna inte nåtts kan en femte utbildningsdag infalla. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar varje dag och pågår mellan kl.08.30 till 15.30. För att kunna delta på de praktiska momenten krävs att du har heltäckande skyddsskor och dessa måste tas med redan första utbildningsdagen. Lunchrast infaller ca 11.15 varje dag och mat ingår i utbildningen.

För att få hantera farligt gods kan du, under utbildningens gång, boka in dig för ADR 1.3-utbildning till ett rabatterat pris.

Ring oss på tel 019–57 29 10,  för mer information.

*För att erhålla utbildningsbevis krävs att föraren gått en utbildning enligt specifik truckläroplan (TLP10) som även följer delar av skolverkets kursplan för
truckutbildning SKOLFS: 2000:121. (Minimiålder 18år)

Du kan själv klicka här för att se en testvariant av E-learningsystemet.