Trafikcenter > Utbildningar > Yrkesutbildningar > Yrkesförarutbildning

Yrkesförarutbildning godstransporter

Trafikcenters yrkesförarutbildning ska tillgodose åkeribranschens efterfrågan på yrkeskompetenta lastbilschaufförer. Efter godkänd utbildning kommer du ha de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att på ett yrkesmässigt sätt kunna arbeta med godstransporter, ha goda kunskaper om miljöaspekter inom trafik, ekonomikunskaper för transporter och körningar samt ha god kännedom om nollvisionens intensioner.

Det råder för närvarande stor brist på kompetenta yrkeschaufförer för godstransporter. Kravet från branschen är att chaufförerna inte bara skall förflytta fordonet mellan två punkter, utan idag skall yrkeschaufförerna förutom att vara duktiga på att manövrera fordonet, kunna köra mjukt, komfortabelt, ekonomiskt och riskmedvetet. Dessutom vara ansiktet utåt när det gäller kundbemötande, kunna hantera konfliktsituationer, känna till hur man skall agera vid olika hot- och våldsituationer samt att vara kvalitets- och miljömedveten. Allt detta ingår i utbildningen till yrkesförare.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen följer helt Skolverkets plan för påbyggnadsutbildningen Yrkesförare godstransporter. Följande kurser kommer att genomföras under utbildningens gång:

 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Ekonomikörning
 • Fordonskunskap
 • Första hjälpen, LABC Hjärtlungräddning
 • Halkkörning
 • Kvalitetssäkring-godstransporter
 • Körkortsteori
 • Lastsäkring- lastning/lossning
 • Manövreringsövningar
 • Miljö och trafik
 • Mörkerkörning
 • Säkerhet på väg – Arbete på väg
 • Transportekonomi
 • Transportlogistik
 • Yrkestrafikteori
 • Övningskörning

 

Utbildningsplats

Vuxenutbildningen i Kumla är huvudman för utbildningen men utbildningen är förlagd vid Trafikcenter Scantec AB Ytongbanan (halkbanan) som ligger i Kvarntorp strax utanför Kumla.

Beträffande förtäring finns det kafeteria där du kan köpa mikromat, kaffe och fralla mm. Det finns även tillgång till kylskåp och mikrovågsugnar för förvaring och uppvärmning av medhavd mat.

Examinering

Examinering kommer att ske av Trafikverket, både vad det gäller teori och körning.

Utbildningstid

30 veckor.

Antagningskrav

Du måste:

 • Vara minst 18 år
 • Inneha B körkort
 • Inneha vana och rutin från trafik och personbilskörning
 • Uppfylla Skolverkets krav för att vara behörig för vuxenutbildning
 • Kunna erhålla körkortstillstånd för tung lastbil och tungt släp (CE)